Nejdůležitější zásadou, kterou  Dr. Strasser jako zvěrolékařka vytýčila pro léčení problémů, je

Odstranění problémů místo léčby příznaků.

Jeden bývalý žák přeložil toto lékařské pravidlo do latiny a vytesal do desky:

(viz foto)

Doslovně přeloženo to znamená: „Odstraň příčinu, praví Strasser“.

Ošetřujeme – li něco lékařsky, aniž bychom se starali o odstranění příčiny, dopouštíme se systémové chyby!  Většina příčin spočívá v podmínkách držení zvířat a v chybném ošetřování kopyt, z větší části v podkování.

Vysvětlení těchto věcí poskytují naše semináře a v zevrubnější podobě  naše vyškolení na ošetřovatele kopyt.

Institut celostní péče o koně, o.p.s.

 

  Die wichtigste Maxime, die Dr. Straßer als Tierärztin für die Behandlung von Problemen aufgestellt hat, ist

 

       Beseitigung der Ursachen neben der Symptombehandlung.

 

Ein ehemaliger Schüler hat diese medizinische Regel in eine Platte gemeißelt und in lateinische Sprache übersetzt:

 

(sehe Bild) 

 

Das heißt wörtlich übersetzt: „Beseitige die Ursache, sagt Strasser“

Medizinisch behandeln, ohne sich um die Ursachenbeseitigung zu kümmern, ist ein Kunstfehler! Die meisten Ursachen liegen in den Haltungsbedingungen und falscher Hufbearbeitung, größtenteils im Hufbeschlag.

Die Erklärungen darüber liefern unsere Seminare und in ausführlicherer Form unsere Ausbildungskurse zum Hufheilpraktiker /Hufpfleger.

 

Strasser worldwide hoofcare

 

5. světová konference o celostní péči o koně a jejich kopyta

Vážení a milí účastníci V.světové konferenc i v celostní péči o koně a kopyta.

Je mi velkým potěšením vás přivítat v České republice na Staré Živohošti , poblíž statku, kde se ICPK snaží vybudovat optimální prostředí pro koně a kde od počátku tohoto roku funguje první kopytní klinika podle Dr.Strasserové v Čechách.

Když jsem před šesti lety poprvé navštívil tuto konferenci v Tuebingenu, netušil jsem, jak hodně se do tohoto „hnutí“ zapojím. Od té doby se událo hodně věcí, uspořádali jsme hodně základních seminářů a v současné době běží už 3.běh vyškolení na SHP. Ovšem stále jsme v začátcích a stále je málo lidí kteří by mohli fundovaně uspokojit poptávku po ošetření kopyt. Stejně tak povědomí majitelů koní o tom co je pro koně správné a zdravé a jak mají vypadat jeho kopyta je stále mizivé.

A tato konference je dalším krokem k tomu, aby mohlo čím dál víc koní žít šťastnější a zdravější život ve společenství s lidmi.

Přeji vám tedy plodné a pohodové konferenční dny, doufám že nás všechny opět posunou o kus dál v našem snažení a že si užijete i volné chvíle v Praze a jejím okolí.

A také chci poděkovat všem kdo na konferenci přijeli, zvlášť těm, kteří zde budou mít své referáty , organizačnímu výboru, Iloně Barešové a Barboře Jakšíkové za zabezpečení organizace a především paní doktorce Strasserové, za její obrovské zásluhy , nejen na konání těchto konferencí, ale hlavně na rozšíření povědomí o tom jak zlepšit koním život a navrátit či uchovat jim zdraví přesto že budou dál žít s námi, lidmi. Nebo snad právě proto.

Hodně štěstí

Váš

Václav Vydra

Referát Václava Vydry v plném znění

Vzkaz Václava Vydry

Rozšířené referáty a ohlasy

Fotky z konference


Prohlášení

Institut celostní péče o koně, o.p.s.

.7.února 2012 se sešla správní rada ICPK a s okamžitou platností odvolala MVDr. Pavla
Mádra z pozice ředitele institutu. Institut i kopytní klinika pokračují dál ve své činnosti.
Potřebné garance převzala jiná oprávněná osoba.

v Praze 12.2.2012

Václav Vydra, předseda správní rady

 


Na konci ledna Oborová komise MZ nedoporučila náš návrh na rozšíření kvalifikací ke vzdělání nových kvalifikací Kopytář a Chovatel koní celostním způsobem. Dva odborníci za "koně" v komisi,pan Vinčálek a pí.Kubištová vysvětlili,že je zcestný a škodlivý.V přílohách je vysvětlení pí.Kubištové a také zápis z jednání ASCHK,který má názor dvou výše zmíněných podpořit a odpověď předkladatele návrhu MVDr.Pavla Mádra,se kterou se zcela ztotožňuji.

 

Doporučuji k přečtení. VV

 

Dopis - Michaela Kubištová

Zápis - svaz chovatelů českého teplokrevníka str. 1,

Zápis - svaz chovatelů českého teplokrevníka str. 2,

Zápis - svaz chovatelů českého teplokrevníka str. 3,

Zápis - svaz chovatelů českého teplokrevníka str. 4

Dopis - reakce MVDr. Mádra

 

 

P E T I C E

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... POSLEDNÍ HONY obrázky v aktualitách: zde

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... SCHAUER TOUR

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... KONĚ JSOU TVOROVÉ

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... NA CO MYSLET NEŽ SI POŘÍDÍM KONĚ

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... JARNÍ HONY

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... ZDRAVÁ KOPYTA 5

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
... Kopyta - pototrochloza

***

Diskuze z časopisu jezdectví:
... v aktualitách

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
Železo v koňské hubě

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
Severní putování


***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
Kovářova kobyla


***

Článek pro časopis Jezdectví:
Kopytem sem, kopytem tam, pojď já ti je vystrouhám

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
Ježdění na ohlávce

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
Podotrochlóza

***

Článek pro časopis Koně a hříbata:
Je to rok ..

***

Článek:
Fyziologiské hranice organismu

***

Článek:
Chtěl bych se tentokrát zamyslet nad jistým fenoménem

***

Článek:
Parforsní hony

***

Pro časopis Pro koně:
Nastalo zimní období

***

Pro časopis Pro koně:
Boží mlýny

***

Pro časopis Koně a hříbata:
Teplota uvniř kopyta

***

Pro časopis Koně a hříbata:
Funkce nervů v kopytě

***

Pro časopis Koně a hříbata:
Kopytní mechanismus

***

Pro časopis Koně a hříbata:
Výlet s koňmi

* * *

Pro časopis Koně a hříbata:

Pro časopis Koně a hříbata:

Pro časopis Koně a hříbata:

Pro časopis Koně a hříbata:

Pro časopis Koně a hříbata: