XV. MEMORIAL GEN. G. A. CUSTERA
18.6.2015 14:22

 
15.Memorial gen.G.A.Custera
20.8.2015 Slavnostní pochod Prahou
21.8.2015 trenink manévrů Všetice
22.8.2010 Hlavní den tažení Všetice u Netvořic.
 
Neváhejte a přidejte se k nám
„GO WEST,YOUNG MANN“
 

 
Memorial gen.G.A.Custera.
 
Určitě jste o něm už slyšeli .
Letos oficiálně už po patnácté se bude konat poblíž slapské přehrady a známého letoviska Stará Živohošť,v obci Všetice  na přilehlých loukách.
A podruhé by měl začít čtvrtečním tažením Prahou s přehlídkou na Staroměstském náměstí.
Před deseti lety jsme byli na vyjížďce s mými hněvšínskými přáteli a jak jsme tak jeli krajinou,přišla řeč na to,jaké pocity měli asi  kavaleristé v útoku,hlava hlava,nebo třeba jen při přesunech v sevřených dvojstupech a hned jsme si to také vyzkoušeli.No a slovo dalo slovo a rozhodli jsme se,že to zkusíme naostro,v uniformách,s praporem a trubkou.A jakou kavalerii jsme si vybrali? Pochopitelně tu asi nejznámější ,nejslavnější a nejromantičtější,americkou 7.kavalerii velmi těsně spjatou se svým charismatickým i kontroverzním velitelem generálem Georgem Armstrongem Custerem.
Objednal jsem dvě šavle,sehnal americkou vlajku,koupil trubku,sehnal kavaleristické čapky,modrá trika,bílé kšandy a žluté šátky a v červnu,r.2000 vyjela na hněvšínské louky 1.švadrona naší 7,kavalerie v počtu 16ti jezdců a koní.Táhli jsme po přilehlých loukách a lesích,asi po třech hodinách jsme se vrátili na velkou louku u statku,sešikovali se a vyrazili k prvnímu  útoku . Byl to úžasný zážitek,když jsme procválali asi 600 m podél několika diváků,kteří se přišli na nás podívat. A pak jsme se vraceli zpátky, zpoza výběžku lesa jako hrdinové.
 
 
 
 
Pak následovaly různé jezdecké hry, parkurek, vyzkoušeli jsme nájezdy s tasenou šavlí na melouny,pokusil jsem se zatroubit večerku a při večeři jsme si slíbili že se za rok sejdeme znovu a už při regulérním 1.ročníku Memoriálu gen.G.A.Custera.
 
Tam se nás sešlo už 30 jezdců a koní,rozdělených do dvou švadron,měli jsme už trubače a pikolu,která hrála hymnu 7.kavalerie,píseň Garry Owen,nechal jsem udělat hodnostní výložky,ušít prapor 7.kavalerie i vlajku,označující švadronu a naše armáda pomalu dostávala tvar a řád.Útok s 30ti koňmi už vyvolával u diváků,kterých se sešlo asi 100, husí kuži.A také už vznikl první videozáznam  celé akce.
No a pak už nás bylo rok od roku víc a víc a vloni jsme se přiblížili k limitu koní a jezdců,který jsme stanovili na počet 210 kavaleristů,což byl počet koní a vojáků,kteří padli v r.1876 spolu s gen.Custerem v bitvě s indiány poblíž říčky Little Big Horn.(knížka prof.Černíka „G.A.Custer a 7.kavalerie „ – mohu doporučit,příp. zájemcům i zaslat)
Vloni a předloni nás tedy už stálo na hněvšínských loukách skoro 190 a dívalo se bezmála 5000 diváků.
Poprvé jsme jeli pod historickými prapory všech pěti Custerových švadron, označených písmeny C,E,F,I a L.
 
Nikde jinde se už nedá vidět pohromadě tolik koní s jezdci v uniformách.Nikde jinde nemůžete zažít pocit že patříte mezi jezdce kavalerie.Musím z vlastní zkušenosti říct,že ten pocit je úchvatný.Je to hra,při které se přenesete o 130 let zpátky – mezi vojáky,indiány,koně,za zvuků pochodů hraných plukovní kapelou a při signálech trubky,které znějí už staletí na bitevních polích – ale bez obav o život svůj nebo svého milovaného koně,kterému bychom se měli snažit vynahradit všechna příkoří,která  jeho předkové zakusili z nutnosti či nevědomosti našich dědů.
Má to být pocta a den věnovaný právě našim koním.Nechci abychom soutěžili o to kdo je nejlepší za každou cenu,chci abychom se radovali společně s našimi koňmi ze vzájemné spolupráce , porozumění a ochoty vyjít si vstříc,abychom si ověřili pokroky,které jsme spolu udělali a to všechno na pozadí historie,která byla ke vztahům lidí a zvířat velmi nemilosrdná .  A uvědomit si,že cesta k nápravě vede skrze nás. A musíme začít umět vidět co s koňmi děláme špatně.
Ale zkuste se spíš přijet podívat.S koněm nebo třeba jen jako divák. Slova jsou málo.Zážitek v nás zůstane napořád.
Od začátku nás provází pár řádek,které jsem napsal na první pozvánky před osmi lety a které se, myslím, staly mottem celé akce.Tady jsou.
 
 
 
 
                                                              
 
17.května opouští Bismarck,město,kde je Sedmá kavalerie trvale domovem,jedna švadrona kavaleristů za druhou.V jejich čele generál Custer v dokonalé uniformě.Dámy mávají.Město se loučí s budoucími hrdiny a kavaleristé do omrzení vyzpěvují svou tradiční hymnu „Garry Owen“,která opěvuje Sedmou kavalerii. ……………………………………
………………………………………„Spatřil jsem,bratři,ve snu stovky bílých jezdců.Nespočetně,Ale uviděl jsem,bratři – všichni,všichni do jednoho v boji s námi zahynuli…..“
14.června 1876 předpověděl  tedy Sedící býk příchod  amerických jezdců.
V jejich čele jel na nádherném koni „Žlutý vlas“,jak indiáni říkali nenáviděnému Custerovi………………………………………………………………….
…………….Vedle neznámé mrtvé ženy byl však na bojišti nalezen jeden žijící  účastník bitvy.Byl to kůň Comanche kapitána Keogha,onoho zřejmě posledního bránícího se muže zničené Sedmé kavalerie,jehož proto Siouxové neskalpovali.Stejné pohnutky patrně přiměly vítěze k tomu,aby ušetřili i koně tohoto statečného bojovníka.
Comanche byl pak zvláštním rozkazem jmenován „doživotním“ čestným příslušníkem nové Sedmé kavalerie.Nastupoval při všech jejích slavnostech,podle zvláštního rozkazu však slavného vraníka nesměl nikdo osedlat nebo na něm dokonce jezdit.Tak se legendární veterán stejně legendární bitvy na rozdíl od svého pána a jeho druhů dožil mimořádně vysokého věku………………………………………..
                                               Úryvek z knihy Mil.Štingla „Války rudého muže“ 
 
 

1
Pomiňme nyní historické pozadí pro Sedmou kavalerii nešťastné bitvy u Little Big Horn i kontroverzní osobnost gen.Custera,pomiňme nesmyslnost a krutost indiánských válek i válek vůbec.Pomiňme utrpení zvířat i lidí.
Nemyslím tím,abychom zapomněli.Naopak.
Ale podívejme se na to romanticky klukovskýma očima.
Uvidíme muže na koních,v uniformách,pod vlajícím praporem,jedoucí v sevřeném šiku za zvuků trubky nádhernou panenskou krajinou.Tenhle pohled by měl být už vždycky jen radostná hra – nikdy už bolest,krev a utrpení.
A koně,koně kteří věrně sloužili padouchům i hrdinům,v dobrém i zlém,dostávalo se jim lásky i krutosti,kteří zakusili od lidí mnoho příkoří a viděli mnoho utrpení na které se museli dívat svýma krásnýma,moudrýma očima.
Nechme i jim nahlédnout do jejich historie a nechme je si s námi hrát.Hru,která,doufejme,už vždycky zůstane jen hrou.
V našem případě,s tasenými šavlemi,už určitě.
 
 
 
 
 
 

 
Chcete zažít jízdu kavalerie romantickou krajinou pod americkou vlajkou v náznaku uniforem,za signálů trubky?
Zúčastnit se manévrů za doprovodu vojenské kapely hrající dobové pochody?
Chcete projít Prahou na koni pod praporem 7.kavalerie a vzdát tak hold tomuto krásnému městu ?
Chcete zažít jízdu bok po boku,v řadě koní ,hlava-hlava ,v útoku na imaginárního nepřítele?
Chcete v sólovém nájezdu rozetnout šavlí meloun?
Chcete zkusit dovednost svého koně v jízdě zručnosti?
Nebo chcete jen tak sedět na louce vedle vašeho pasoucího se koně a jen se dívat?
Chcete si chvíli hrát?
 
Těší se na vás celá 7.kavalerie, její Hlavní stan i gen.Václav Vydra
 
 
Veškeré informace na
www.vaclavvydra.cz
www.custer.cz
 
 
 
1.uzávěrka přihlášek je již 15.7. 
  
 
Memoriál gen.George Armstronga Custera srpen 2015
 
 
 
Dáváme na vědomí, že letošní letní tažení se bude konat opět v teritoriu Střed, tedy v  prostorech obce Všetice (Netvořice) u Neveklova. Datum tažení zůstává jako každoročně předposlední srpnový víkend a ten letos připadl na datum 22.8., kdy se Memoriál gen.Custera odehraje.
Ve čtvrtek 20.8., tažení Prahou, 21.8. seznámení s terénem a trénink ve Všeticích a 22.8.,opět ve Všeticích se odehrahe hlavní část celé operace. V neděli se pak rozejdeme na dlouhé dva roky, protoží příští MGC bude až v roce 2017.
 
V souvislosti s tímto se všem vojínům, poddůstojníkům a důstojníkům i kadetům,
vyhlašuje následující:
 
 
Qartermasterem pro letošní rok je jmenován opět kapitán Karel Čáp, pobočník generála, e-mail: capk@kaucuk.cz , veškerými organizačními záležitostmi včetně registrací a ustájení, je pověřena Simona Truhlářová, e-mail: Simona.truhlarova@synthosgroup.com 

 • Veškeré informace týkající se 15.letního tažení ve Všeticích budou na www.vaclavvydra.cz a na www.custer.cz  , kde v souvislosti s tímto najdete on line registrační (přihlašovací) formulář
·         Věnujte, prosím, letos opět zvýšenou pozornost Povolávacímu rozkazu, kde budou specifikovány změněné veterinární podmínky účasti a nastíněna doporučení pro příjezd na místo tažení. Také velmi pečlivě vyplňte na www.custer.cz elektronický Registrační formulář. Kdo se letos účastní poprvé, zatrhne položku Kadet.
·          Ti, kdo se z jakýchkoliv důvodů nemohou zúčastnit jako jezdci, jsou zváni a vítáni jako diváci.
 
      
 
 
Hlavní stan 7. kavalerie děkuje za pochopení a spoléhá na schopnosti a vůli každého kavaleristy připravit koně i sebe na letošní tažení.
    15. Memoria Gen. G. A. Custera  Všetice Čtvrtek 20.8.2015 Tažení Prahou Pátek 21.8.2015 Trénink manévrů                 Sobota 22. 8. 2015 – Memoriál gen.G.A.Custera
 
Abychom oslavili koně a naše přátelství s nimi. A aby nám spolu bylo dobře.
           
Krásný rok a hodně radosti s koňmi i s lidmi přeje
 
gen. Václav Vydra        a celý Hlavní stan 7.kavalerie
 
 
  
XV.MEMORIAL GEN. G. A. CUSTERA
 
POZOR,POZOR,POZOR !!!!!
APEL GENERÁLA !!!!
 

 • LETOŠNÍ LETNÍ TAŽENÍ SE USKUTEČNÍ OPĚT VE VŠETICÍCH ( NETVOŘICE) U NEVEKLOVA, VELENÍ I OBSAH AKCE ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN.
 • LETOŠNÍ ČTVRTEČNÍ  TAŽENÍ MĚSTEM SE PO PĚTI LÉTECH ODEHRAJE OPĚT V PRAZE.  DALŠÍ TAŽENÍ 7.KAVALERIE BUDE AZ ZA DVA ROKY.
 • TZN.ŽE OD LETOŠNÍHO ROKU SE BUDEME SCHÁZET KAŽDÝ DRUHÝ ROK.
 • VĚŘÍM, ŽE TOTO  BUDE I ABSENTUJÍCÍ KAVALERISTY  INSPIROVAT  K ÚČASTI A  ŽE SE SEJDU LETOS MINIMÁLNĚ S 200 VOJÁKY 7.KAVALERIE. 
Hlavní stan 7. kavalerie oznamuje, že letošní letní tažení proběhne ve dnech 20.8.- 23.8. t.r.
( 20.8. cca 13:00 – 17:00 Tažení Prahou , 21.8. Trenink Manévrů, 22.8. Memoriál gen.G.A.Custera, 23.8.Rozchod ). Veškeré potřebné materiály naleznete na www.vaclavvydra.cz  ,nebo www.custer.cz  .
Prosím, pečlivě prostudujte.
Příslušný dokument vyplňte co nejdříve přímo online na www.custer.cz
Případné dotazy a organizační informace : Karel Čáp 606353591
Přihlášky a s nimi spojené dotazy Simona Truhlářová 736 506846
Ustájení,mobilní boxy a ohrádky - dtto
Ubytování ( pokud nebudete spát ve vlastním stanu) v hotelu si musí zajistit každý sám co nejdříve, seznam ubytování bude na uvedených webových stránkách
 
Každý dokument je důležitý a je třeba se s ním seznámit.
Plán Manévrů , časový harmonogram a plánek cesty budou ke stažení
později.
              
Hlavní stan 7.kavalerie se těší, že vás bude moci letos přivítat ve svých řadách. Ať nově nebo již po několikáté.
                                 
                                 
                                  
Gen.Václav Vydra 
  
  
    
 

7th Cavalry Head Quarter 
June  2015
Order Nr. 1 /2015-06-15      
 
Hlavní stan 7. kavalerie vyjadřuje uspokojení nad průběhem 14. letního tažení, které se úspěšně zakončilo dne 24. srpna 2014 opět v teritoriu Střed, tedy v oblasti slapské přehrady v obci Všetice u Netvořic. Všem kdo se tohoto tažení zúčastnili, vyslovujeme pochvalu za příkladné nasazení a zvládnutí všech nástrah této nelehké mise, které se zúčastnilo okolo 120  kavaleristů..
Celé tažení, včetně pochodu Benešovem, proběhlo, až na několik maličkostí, které ovšem postihnou každou výpravu tohoto rozsahu, v naprostém pořádku a ke spokojenosti většiny zúčastněných, včetně generála. Budiž jim zde vysloven dík.
Zvláštní pochvalu vyslovujeme také všem, kdo přispěli k zabezpečení tažení zvýšeným osobním úsilím a angažováním se v přípravách, a těm, kteří přispěli finančním příspěvkem či jeho obstaráním.
 
   
 
!!!!!!! Dáváme na vědomí, že letošní, již 15. letní tažení se bude konat opět v teritoriu Střed, tedy v  prostorách obce Všetice (Netvořice) u Neveklova. Datum tažení zůstává jako každoročně předposlední srpnový víkend a ten letos připadl na datum 22.8., kdy se Memoriál gen.Custera odehraje.
!!!!!!!! Na počest již 15.letního tažení jsme se rozhodli, že po pěti letech opět projedeme Prahou. Je tedy třeba počítat s tím, že ve čtvrtek 20.8., se sejdeme opět u zadního vstupu do prašské Stromovky, naproti mostu na Trojský ostrov. 21.8. proběhne seznámení s terénem a trénink ve Všeticích a 22.8.,opět ve Všeticích se odehrahe hlavní část celé operace. V neděli se pak rozejdeme, tentokrát na dlouhé dva roky, protože jsme se rozhodli Memoriál generála Custera pořádat obrok. Hlavním důvodem je malá účast hlavně poddůstojníků a některých důstojníků. A navíc generál se svým štábem je každoročním pořádáním vyčerpán !!!!!!!
 
V souvislosti s tímto se všem vojínům, poddůstojníkům a důstojníkům vyhlašuje následující:
 

 •  Organizační struktura bude zachována. Stejně tak velení. Qartermasterem pro letošní rok je jmenován opět kapitán Karel Čáp, pobočník generála, e-mail: capk@kaucuk.cz , veškerými organizačními záležitostmi včetně registrací a ustájení, je pověřena Simona Truhlářová, e-mail: Simona.truhlarova@synthosgroup.com 
 • Veškeré informace týkající se 15.letního tažení ve Všeticích budou na www.vaclavvydra.cz a na www.custer.cz  , kde v souvislosti s tímto najdete on line registrační (přihlašovací) formulář
 •  Nadále shledáváme potřebným zajistit co největší účast jak na čtvrtečním pochodu Prahou, tak na pátečním tréninku před sobotním tažením. Proto opět žádáme kavaleristy, aby se dle svých možností tohoto zúčastnili s plným nasazením, a počítali s příjezdem již ve čtvrtek 20.8.okolo poledního na louku před vstupem do Stromovky, naproti mostu na Trojský ostrov. Pokud byste se nemohli zúčastnit čtvrtečního pochodu Prahou, což bychom ovšem pokládali za smutné, neboť další pochod Prahou se, dá li Bůh, uskuteční až za 10 let, tak budete očekáváni ve Všeticích nejpozději v pátek 21. srpna 2015  okolo  poledne. Je možno přijet i dříve a aktivně se zúčastnit příprav tažení, odpočinout si a připravit lépe sebe i svého koně.
 • Po zkušenostech upozorňujeme, že v sobotu ráno hrozí zácpy na přístupových komunikacích, je tedy třeba počítat s větší rezervou při příjezdu v sobotu ráno. Doporučujeme všem neubytovaným v místě tažení  aby si přivstali a dorazili nejpozději v 8:30 hodin ráno. Stejně tak platí toto doporučení pro vaše známé, kteří by se chystali přijet jako diváci..
 • Apelujeme na kázeň během ustajování a případné veterinární přejímky a upozorňujeme na změněné veterinární podmínky pro přesun koní !!!!.


·         Celé manévry a Útok budou probíhat ve stejném  prostředí jako minulý rok. Apelujeme na maximální disciplínu, tak, aby vše proběhlo v pořádku.
·         Velice důrazně opět upozorňujeme, že jakékoli opuštění jednotky či útvaru z jiného důvodu než indisposice jezdce či koně, je nepřípustné.
·         Dále opět vyslovujeme poděkování všem jezdcům, kteří včas uhradili poplatek za účast a žádáme všechny kavaleristy, aby tento rok opět uhradili poplatek v termínu nikoli na adresu, ale už vždy na účet uvedený v Registračním formuláři na www.custer.cz , který nahrazuje Potvrzení o převzetí povolávacího rozkazu a Potvrzení o dobrovolném naverbování. Platba po termínu bude znamenat penalizaci. Toto je velmi důležité proto, aby bylo možno zajistit co nejhladší průběh celého tažení. Číslo účtu je na přihlašovacím formuláři na www.custer.cz .
·         Považujeme za nutné, aby všichni, kdo vlastní uniformu, si našili příslušné distinkce do začátku  tažení. Pokud máte staré distinkce, prosím, vezměte je s sebou na tažení, kde je odevzdáte při prezentaci a obdržíte nové, příslušné k vaší hodnosti. Také žádáme všechny poddůstojníky a důstojníky, aby, pokud tak ještě neučinili, si uniformu dle svých možností zakoupili.
·         Pro zabezpečení letošního tažení budeme předpokládat, že sponzoři nám zachovají přízeň, případně, s Vaší pomocí, seženeme další, a nebudeme tím pádem nuceni zvyšovat poplatek za účast, který zůstane na úrovni posledního ročníku. Pokud by došlo v tomto bodě k nějakým změnám, budeme vás informovat.
·         Ustájení. Apelujeme na všechny kavaleristy, kteří měli koně ustájené v mobilních boxech, aby přehodnotili svůj postoj a umístili své koně do ohrádek nebo vlastních výběhů, dle požadavků  týlového zabezpečení, které se bude snažit  mobilní boxy omezovat. Letos ve Všeticích bude k dispozici i určité množství pevných boxů.
·         Půjčovné za uniformy a systém záloh zůstane také stejný. Záloha 1.000,- Kč, která bude vrácena oproti uniformě, kterou bude muset každý odevzdat ve výstrojním skladu v Hlavním stanu v sobotu do 20:00h, nebo v neděli od 8:00 do 10:00h. Pokud ji nevrátí v pořádku a ve stanoveném čase, záloha propadá a uniforma mu zůstává.
·          Zajištění sponzorského příspěvku nad 5.000,- Kč znamená osvobození od poplatku za účast (nikoliv za ustájení, ubytování a půjčovné uniformy) a zrychlený služební postup podle výše příspěvku až do hodnosti poručíka. Nad tuto hodnost se bude povyšovat pouze za zvlášť výrazné zásluhy neobyčejného charakteru. Jinak zásluhy důstojníků budou oceňovány různě,dle uvážení Hlavního stanu..
·          Povolávací rozkaz bude nejpozději do konce června 2015 vyvěšen na www.custer.cz a www.vaclavvydra.cz  a připravte se na nutné zkrácení termínů pro odeslání přihlášek a zaplacení poplatků tak, jako tomu bylo vloni. Toto bude specifikováno v povolávacích rozkazech i verbířských listech.
·          Doporučujeme všem kavaleristům sledovat tyto www stránky.

 •  Záznam loňské akce bude na nosiči DVD a pokud vám ještě nebyl doručen, či pokud jste si ho neobjednali a měli o něj zájem, bude možno si jej na místě zakoupit. Kdo si záznam neobjednal, může tak stále učinit na kontaktu kpt. Karel Čáp 606 353 591 nebo e-mailem na  capk@kaucuk.cz  nebo  Simona.truhlarova@synthosgroup.com  .


·         Věnujte, prosím, letos opět zvýšenou pozornost Povolávacímu rozkazu, kde budou znovu specifikovány přesné veterinární podmínky účasti a nastíněna doporučení pro příjezd na místo tažení. Také velmi pečlivě vyplňte na www.custer.cz elektronický Registrační formulář, který nahrazuje  Potvrzení o přijetí povolávacího rozkazu a Potvrzení o dobrovolném naverbování. Kdo se letos účastní poprvé, zatrhne položku Kadet.
·          Jakékoli připomínky a náměty, prosím, zasílejte poštou na adresu V. Vydra, Slapy 356, 252 08, nebo e-mailem na  vaclavvydra3@seznam.cz .
 
      
 
 
Hlavní stan 7. kavalerie děkuje za pochopení a spoléhá na schopnosti a vůli každého kavaleristy připravit koně i sebe na další tažení.   15. Memorial Gen. G. A. Custera  Všetice Čtvrtek 20.8.2015 Tažení Prahou Pátek 21.8.2015 Trénink manévrů                 Sobota 22. 8. 2015 – Memoriál gen.G.A.Custera
 
Abychom oslavili koně a naše přátelství s nimi. A aby nám spolu bylo dobře.
           
Krásný rok a hodně radosti s koňmi i s lidmi přeje
 
gen. Václav Vydra
a celý Hlavní stan 7.kavalerie 
 


obrázek:
87ea6379-cd15-4057-989e-3b6defd0a544